lid worden

Voor het bedrag van € 10,00 per maand kunt u lid worden van TV Trios'88. Hiervoor kunt u bijna op elke dag van de week deelnemen aan onze trainingen en heeft u de mogelijkheid om clubkleding te bestellen (tegen betaling). Het is daarnaast mogelijk om lid te worden van de NTB en NTFU.

Indien u onze vereniging een warm hart toe draagt en graag financieel wilt steunen, kunt u steunend lid worden voor € 5,00 per maand. Met dit lidmaatschap mag u niet deelnemen aan trainingen, heeft u geen recht op het bestellen van clubkleding en kunt u niet lid worden van de NTB en/of NTFU via TV Trios ’88. U mag wel net als reguliere leden, zitting nemen in het bestuur of op een andere manier als vrijwilliger actief zijn en daarnaast heeft u toegang tot vergaderingen/nieuwjaarsborrels/etc. en stemrecht.

Het inschrijfformulier kan worden gedownload, echter het is niet mogelijk via email of online in te schrijven, omdat we een handtekening moeten hebben vanwege de automatische incasso van de contributie.

Het formulier kan worden uitgeprint en ingevuld waarna het ingeleverd kan worden bij het secretariaat:

Renske Kuipers-Veltman Oude Es 12 7622 TA Borne

Download het formulier hier

Bepalingen t.a.v. het lidmaatschap:

  • Uw gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring, deze staat vermeld op onze website.
  • De duur van het lidmaatschap van reguliere en steunende leden wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden per eerste van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging van het lidmaatschap geschied schriftelijk per mail naar het secretariaat: secretariaat@tvtrios.nl
  • Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap wordt voortgezet.
  • Indien u het niet eens bent met een automatische incasso, kunt u contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@tvtrios.nl
  • TV Trios ’88 is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en de Nederlandse Triatlonbond (NTB).
  • Het lidmaatschap bij de NTFU en/of NTB wordt beëindigd door beëindiging van het lidmaatschap bij TV Trios ’88. Wanneer het lidmaatschap bij TV Trios ‘88 in de loop van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) wordt beëindigd, blijft desalniettemin de contributie van de NTFU en/of NTB voor het gehele jaar verschuldigd.
  • Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bij de NTFU en/of NTB door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@tvtrios.nl
  • Bovenstaande is overeenkomstig de voorschriften van de NTFU en NTB en de statuten van TV Trios `88 Borne.

 

 

NTB

De NTB vertegenwoordigt de belangen van meer dan 100 triathlonverenigingen, ruim 60 organisaties van evenementen, ca. 7.500 vaste leden (individueel of in verenigingsverband) en jaarlijks zo'n 15.000 daglicentiehouders. Duursportfans leiden (in de meeste gevallen geheel vrijwillig) de triathlonverenigingen. Dat benadrukt de noodzaak van een professionele, overkoepelende organisatie waar aangesloten ledenverenigingen bij professionals terecht kunnen voor hun belangenbehartiging Lees meer

 

 

 

NTFU

Het bestuur van TV Trios'88 maakt zich er hard voor dat de leden lid worden van de NTFU. Dit om de reden dat leden van de NTFU ook verzekerd zijn bij de NTFU. Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De NTFU is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aangesloten bij Lees meer