NTFU

Het bestuur van TV Trios’88 maakt zich er hard voor dat de leden lid worden van de NTFU. Dit om de reden dat leden van de NTFU ook verzekerd zijn bij de NTFU. Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport.

De NTFU is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF en mountainbike-organisatie IMBA Europe. De ruim 55.000 fietsers, die via een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.

Lid worden NTFU

Het inschrijfformulier kan hier worden gedownload, echter het is niet mogelijk via email of online in te schrijven, omdat we een handtekening moeten hebben vanwege de automatische incasso van de contributie.

Het formulier kan worden uitgeprint en ingevuld waarna het ingeleverd kan worden bij het secretariaat:

Renske Kuipers-Veltman
Oude Es 12
7622 TA Borne

Download het formulier hier

Bepalingen t.a.v. het lidmaatschap:

  • Uw gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring, deze staat vermeld op onze website.
  •  TV Trios ’88 is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).
  • Het lidmaatschap bij de NTFU wordt beëindigd door beëindiging van het lidmaatschap bij TV Trios ’88. Wanneer het lidmaatschap bij TV Trios ‘88 in de loop van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) wordt beëindigd, blijft desalniettemin de contributie van de NTFU voor het gehele jaar verschuldigd.
  • Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bij de NTFU door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@tvtrios.nl
  • Bovenstaande is overeenkomstig de voorschriften van de NTFU en de statuten van TV Trios `88 Borne.